14.2.13

கூகுள் அறிவியல் கண்காட்சி 2013

தற்போது மாணவர்களுக்காக கூகுள் நிறுவனம் இணைய அறிவியல் கண்காட்சி 2013 ஐ தொடங்கியுள்ளது.

இந்த கண்காட்சியில் மாணவர்கள் தங்கள் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள், படைப்புகள், திட்டங்களை வழங்கலாம்.

இதற்கான தகுதி: 13-18 வயது உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும்.

விதிமுறைகள் : https://www.googlesciencefair.com/content/en/downloads/rules.pdf

மேலும் விபரங்கள்: https://www.googlesciencefair.com


No comments:

வணிகமொழியானது தமிழ்!

தமிழ் இணையதளங்களும் இனி காசு பார்க்கலாம். ஃபேஸ்புக்கில் எழுதுவதால் என்ன பெருசா பார்த்திருக்க போகிறீர்கள், லைக்குகளைத் தவிர.. மீண்டும் வலை...