Posts

Showing posts from March, 2010

உலகின் முதல் இணையப்பெயரின் வெள்ளி விழா !!!

200,000,000 க்கும் மேற்பட்ட இணைப்பெயர்கள் இன்று உள்ள நிலையில் உலகின் முதல்ம் இணையப்பெயர் எதுவாக இருக்கும் , யார் அதை பதிவு செய்திருப்பார்கள் என்ற கேள்வி நம்முள் எழும்.. அல்லது எழுந்திருக்கும்.


1985 மார்ச்சு 15ம் நாள் - உலகின் முதலாவது இணையப் பெயர் (symbolics.com) பதியப்பட்டது.

DNS எனப்படும்  இணையப்பெயர் வழங்கல் சேவை  1984 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது.
பின்னர் 1985ல் .com , .org, .edu, .gov, .mil, ,ccTLD உள்ளிட்ட முதல் மட்ட இணைப்பெயர் நீட்சிகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டது.

முதல் .com , symbolics.com, பதிவு செய்த நாள் மார்சு 15,1985 ஆகும்

முதல் .edu , cmu.edu,purdue.edu,rice.edu,ecla.edu, பதிவு செய்த நாள் ஏப்ரல்,1985 ஆகும்
முதல் .gov , css.gov, பதிவு செய்த நாள் சூன்,1985 ஆகும்
முதல் .org , mitre.org, பதிவு செய்த நாள் சூலை 15,1985 ஆகும்


முதல் 100 பெயர்கள்...

SYMBOLICS.COM
BBN.COM
THINK.COM
MCC.COM
DEC.COM
NORTHROP.COM
XEROX.COM
SRI.COM
HP.COM
BELLCORE.COM
IBM.COM
SUN.COM
INTEL.COM
TI.COM
ATT.COM
GMR.COM
TEK.COM
FMC.COM
UB.COM
BELL-ATL.COM
GE.COM
GREBYN.COM
ISC.COM
NSC.COM
STARGATE.COM
BOEING.COM
ITCORP.C…