25.10.10

புறக்கணிப்போம் தீபாவளியை!

புறக்கணிப்போம் தீபாவளியை! பார்ப்பன-பனியா-மார்வாடி-முல்தானி கூட்டுக்கொள்ளையை முறியடிப்போம்!

என்ற தலைப்பில் பெரியார் திராவிடர் கழகம் சார்பில் இலட்சக்கணக்கில் துண்டறிக்கை அச்சிடப்பட்டுள்ளது. அந்த இருவண்ண இரண்டுபக்கத் துண்டறிக்கையின்  மாதிரியை இத்துடன் இணைத்துள்ளோம். துண்டறிக்கை வேண்டுவோர் ஆயிரம் துண்டறிக்கைகளுக்கு 400 ருபாய் - 1000 / 400( அனுப்பும் செலவு உட்பட ) என்ற அளவிற்கு தொகையை விரைந்து அனுப்பி துண்டறிக்கைகளைப் பெற்றுக்கொள்ளவும்.  தொகை செலுத்த வேண்டிய முறை, துண்டறிக்கை பெறும் வழிகள் குறித்து அறிய
திண்டுக்கல் இராவணன் 9786889325 
சென்னை சுகுமார் 9962934373
கோபி அர்ச்சுனன்  9788092096
திருச்சி புதியவன் 9842806098
சேலம் கோகுலக்கண்ணன் 9787707197
ஆகியோரின் எண்களுக்குத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

துண்டறிக்கை மாதிரி

16.10.10

சரஸ்வதி பூசை -ஆயுத பூசை தேவையா?

நன்றி:  http://thamizhoviya.blogspot.com/2010/10/blog-post_7788.html

சரஸ்வதி பூசை என்பது ஒரு அர்த்தமற்ற பூசை. கல்வியையும் தொழிலையும் ஒரு பெண் தெய்வமாக்கி , அதற்குச் சரஸ்வதி என்று பெயர் கொடுத்து அதைப் பூசை செய்தால் கல்வி வரும், வித்தை வரும் என்று சொல்லி, நம்மைப் பார்ப்பனர்கள் ஏமாற்றி , கல்வி கற்கச் சொந்த முயற்சி செய்து கொள்ளாமல், சாமியையே நம்பிக்கொண்டு இருக்கும்படி செய்துவிட்டு, நாம் அந்தச் சாமி பூசையின் பேரால் கொடுக்கும் பணத்தைக்கொண்டே , அவர்கள் படித்துப்பெரிய படிப்பாளியாகிக்கொண்டு, நம்மைப் படிப்பு வரமுடியாத "மக்குகள்" என்று சொல்லிக்கொண்டு இருக்கின்றார்கள்.

முதலாவது, சரஸ்வதி எனும் சாமியின் சொந்த யோக்கியதையைக் கவனித்தால் , அது பார்ப்பனர்களின் புராணக் கதைகளின் படியே மிக்க ஆபாசமானதாகும். அதாவது, சரஸ்வதி என்கிற ஒரு பெண் பிரம்மனுடைய சரீரத்திலிருந்து உண்டாக்கப்பட்ட பிறகு, அவள் அழகைக் கண்டு , அந்தப் பிரம்மனாலேயே மோகிக்கப் பட்டு அவளைப் புணர அழைக்கையில் , அவள் பிரம்மனை தகப்பன் என்று கருதி, அதற்கு உடன்படாமல் பெண் மான் உருவம் எடுத்து ஓடவும், உடனே பிரம்மன் தானும் ஒரு ஆண் மான் உருவ மெடுத்து அவளைப் பின் தொடர்ந்து ஓடவும் சிவன் வேட உருவ மெடுத்து அவளைப்பின் தொடர்ந்து ஓடவும் , சிவன் வேட உருவமெடுத்து ஆண்மானைக் கொல்லவும், பிறகு சரஸ்வதி அழுது சிவபிரானால் மறுபடியும் பிரம்மனை உயிர்ப்பிக்கச் செய்து, பிரம்மனுக்கு மனைவியாக மீண்டும் சம்மதித்தாக சரஸ்வதி உற்பவக்கதை கூறுகிறது.

இரண்டாவது,

ஒரு விதத்தில் சரஸ்வதி பிரம்மாவுக்குப் பேத்தி என்று சொல்லப் படுகிறது. ஒரு காலத்தில் ஊர்வசியின் மீது ஏற்பட்ட ஆசையின் போது வெளிப்பட்ட இந்திரியத்தை ஒருகுடத்தில் விட்டு வைக்க , அக்குடத்தில் இருந்து அகத்தியன் வெளியாகி அந்த அகத்தியன் சரஸ்வதியைப் பெற்றான் என்று சொல்லப்படுகிறது. அதனால் பிரம்மாவுக்கு சரஸ்வதி , மகன் வயிற்றுப் பேத்தியாகிறாள். எனவே சரஸ்வதி பிறப்பும், வளர்ப்பும் மேற்படி நடவடிக்கையும் பார்ப்பனப் புனைவுப்படி மிகவும் ஆபாசமும் ஒழுக்க ஈனமுமானதாகும்.

நிற்க,

இந்த யோக்கியதையுடைய அம்மாளை எதற்காக மக்கள் பூசை செய்கிறார்கள் என்பது இதைவிட மிகவும் வேடிக்கையான விஷயம். அதாவது, சரஸ்வதி வித்தைக்கு அதிபதியான தெய்வம் ஆனதால், வித்தையின் பயன் தொழில் என்றும், தொழிலுக்கு ஆதாரமானவை ஆயுதங்கள் என்றும் கருதிக்கொண்டு, சரஸ்வதிபூசை ஆயுத பூசை என்று ஒவ்வொரு நாளைக் குறித்துக் கொண்டு, அந்த நாளை விடுமுறையாக்கி, புத்தகங்களையும் ஆயுதங்களையும் வைத்துப் பூசை செய்கின்றார்கள்.

இந்தப் பூசையில் அரசன் தனது ஆயுதங்களையும் வியாபாரி தனது கணக்குப் புத்தகங்களையும் , தராசு, படிக்கல், அளவு மரக்கால், படி , உழக்கு, பெட்டி முதலியவற்றையும்; தொழிலாளிகள் தங்கள் தொழிலுக்குரிய ஆயுதங்களையும், இயந்திரக்காரர்கள் தங்கள் இயந்திரங்களையும், மாணவர்கள் தங்கள் புத்தகங்களையும், குழந்தைகள் பொம்மைகளையும், தாசிகள் தங்கள் ரவிக்கைகளையும், சேலைகளையும் நகைகளையும், வாத்தியக்காரர்கள் தங்கள் வாத்தியங்களையும் இதுபோல் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் இலட்சியத்திற்கு வைத்திருக்கும் அவரவர் ஆயுதங்களையும் வைத்துப் பூசை செய்கிறார் கள். இதனால் அந்தத் தினத்தில் தொழில்கள் நின்று அதனால் வரும் படிகளும் போய் பூசை, ஓய்வு முதலிய ஆடம்பரங்களுக்காகத் தங்கள் கையில் இருக்கும் பணத்தில் ஒரு பகுதியைச் செலவழித்து, போதா விட்டால் கொஞ்சம் கடன் வாங்கியும் செலவழிப்பதைவிட இதனால் யாதொரு நன்மையும ஏற்படுவதாகச் சொல்வதற்கு இடமே இல்லை.

சரஸ்வதி பூசை செய்யும் ஒரு வியாபாரியாவது சரஸ்வதிக்குப் பயந்து பொய்நிறை நிறுக்காமலோ குறையளவு அளக்காமலோ, தப்புக்கணக்கு எழுதாமலோ இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லமுடியாது. அதுபோலவே கைத்தொழிலாளர்கள் தங்கள் ஆயுதத்தைக் கழுவிச் சந்தனம், குங்குமப் பொட்டு வைத்து விழுந்து கும்பிடுவார்களே தவிர அவர்களுள் எவனாவது நாணயமானவனாய் நடக்கின்றான் என்றோ, தொழில்கள் தாராளமாய் கிடைக்கின்றது என்றோ சொல்லுவதற்கு இடமில்லாமல் இருக்கின்றார்கள் . அதுபோலவே புத்தகங்களையும், கூளக்குப்பைகளையும் அள்ளி அவற்றிக்குப் பொட்டுவைத்துப் பூசை செய்கின்றார்களே அல்லாமல், காலோ கையோ பட்டு விட்டால், தொட்டுக் கண்ணில் ஒத்திக்கொள்கின் றார்களே அல்லாமல், நமது நாட்டில் படித்த மக்கள் 100- க்கு 5 பேர்கள் என்று தான் உள்ளார்கள்.

இவ்வளவு ஆயுத பூசை - சரஸ்வதி பூசை செய்தும் நமது வியாபாரிகள் நஷ்டமடைந்தும், தொழிலாளர்கள் பிழைக்கத் தொழில்கள் இன்றியும் அவதிப் பட்டுக்கொண்டு இருக்கின்றார்கள். சரஸ்வதியின் சாதியைச் சேர்ந்த பெண்கள் 1,000 த்துக்கு 9 பேர்கள் படித்து உள்ளார்கள் இதன் காரணம் என்ன? நாம் செய்யும் பூசைகளை சரஸ்வதி அங்கீகரிக்கவில்லையா? அல்லது சரஸ்வதி தெய்வத்திற்கும் இந்த விஷயத்திற்கும் ஒன்றும் சம்பந்தம் இல்லையா? அல்லது சரஸ்வதி என்கிற தெய்வமே ஒரு பொய்க்கற்பனையா? என்பவை யாகிய இம்மூன்றில் ஒரு காரணமாகத்தான் இருக்க வேண்டும்.

இவையாவும் சுத்த முட்டாள்தனமான கொள்கைகள் என்பது தான் எனது அபிப்பிராயம்.அயல்நாட்டானைப் பார்த்தால் அவனுக்கு சரஸ்வதி என்ற பேச்சோ கல்வித்தெய்வம் என்ற எண்ணமோ சுத்தமாய் கிடையாது. அன்றியும், நாம் காகிதத்தையும் எழுத்தையும் சரஸ்வதியாய்க் கருதிக்கொண்டும், தொட்டுக் கண்ணில் ஒத்திக்கொண்டும் நமக்குக் கல்வி இல்லை. ஆனால் வெள்ளைக் காரன் மலங்கழித்தால் சரஸ்வதியைக் கொண்டே (காகிதத்தை) மலம் துடைத்தும் வருகிறான். ஆனால் 100-க்கு 60 பெண்கள் அவர்களில் படித்து இருக்கிறார்கள் உண்மையிலேயே சரஸ்வதி என்ற தெய்வம் ஒன்று இருக்கும் என்றால், பூசை செய்பவர்களைத் தற்குறியாகவும் மலம் துடைப்பவர்களை அபார அறிவாளிகளாகவும் கல்விமான்களாகவும் செய்யுமா என்று தயவு செய்து யோசித்துப் பாருங்கள்.

உண்மையில் யுத்த ஆயுதம், கைத்தொழில் ஆயுதம், வியாபார ஆயுதம் ஆகியவைகள் சரஸ்வதி என்னும் தெய்வ அம்சமாய் இருக்குமானால், அதைப் பூசை செய்யும் இந்த நாடு அடிமைப்பட்டும் தொழிலற்றும், வியாபாரமற்றும் கஷ்டப்பட்டுக்கொண்டு இருக்கவும், சரஸ்வதியைக் கனவிலும் கருதாது, சரஸ்வதி பூசை செய்கின்றவர் களைப் பார்த்து "முட்டாள்கள், அறிவிலிகள் , காட்டுமிராண்டிகள்" என்று சொல்லிக்கொண்டிருக்கும் நாடு சுதந்திரத்துடனும், வியாபாரிகள் அரசாட்சியுடனும், தொழிலாளர் ஆதிக்கத்துடனும் இருக்க முடியுமா என்பதையும் யோசித்துப்பாருங்கள். இந்தப் பூசையின் மூலம் நமது முட்டாள்தனம் எவ்வளவு வெளியாகிறது என்று பாருங்கள்!

இராசாக்கள் கொலு இருப்பது , பொம்மைகள் கொலு இருப்பது, சாமிகள் கொலு இருப்பது , இதற்காக ஜனங்கள் பணம் செலவு செய்வது, அறிவுச் செலவு செய்வது, லட்ச ரூபாய்க்குப் பொம்மைகள், சந்தனம், குங்குமம், கற்பூரம், சாம்பிராணி, கடலை, பொரி, சுண்டல், வடை, மேளவாத்தியம் வாழைக்கம்பம், பார்ப்பனர்களுக்குத் தட்சணை, சமாராதனை , ஊர்விட்டு ஊர் போக ரயில் சார்ஜ் ஆகிய எவ்வளவு செலவாகின்றன என்பதை எண்ணிப் பாருங்கள். இவைகள் எல்லாம் யார் வீட்டுப் பணம்? தேசத்தின் செல்வமல்லவா? என்று கேட்கிறேன். ஒரு வருஷத்தில் இந்தப் பூசையில், இந்த நாட்டில் செலவாகும் பணமும், நேரமும் கோடி ரூபாய் பெறுமானது என்ற கணக்குப்பார்த்தால் , மற்றப் பண்டிகை, உற்சவம் புண்ணிய தினம், அர்த்தமற்ற சடங்கு என்பவைகளின் மூலம் செலவாகும் தொகை சுலபத்தில் விளங்கிவிடும். இதை எந்தப் பொருளாதார இந்திய தேசிய நிபுணர்களும் கணக்குப் பார்ப்பதே இல்லை

------------------ தந்தைபெரியார் - நூல்: "இந்துமதப் பண்டிகைகள்" பக்கம் 22-26

15.3.10

உலகின் முதல் இணையப்பெயரின் வெள்ளி விழா !!!

200,000,000 க்கும் மேற்பட்ட இணைப்பெயர்கள் இன்று உள்ள நிலையில் உலகின் முதல்ம் இணையப்பெயர் எதுவாக இருக்கும் , யார் அதை பதிவு செய்திருப்பார்கள் என்ற கேள்வி நம்முள் எழும்.. அல்லது எழுந்திருக்கும்.
 

1985 மார்ச்சு 15ம் நாள் - உலகின் முதலாவது இணையப் பெயர் (symbolics.com) பதியப்பட்டது.

DNS எனப்படும்  இணையப்பெயர் வழங்கல் சேவை  1984 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது.
பின்னர் 1985ல் .com , .org, .edu, .gov, .mil, ,ccTLD உள்ளிட்ட முதல் மட்ட இணைப்பெயர் நீட்சிகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டது.

முதல் .com , symbolics.com, பதிவு செய்த நாள் மார்சு 15,1985 ஆகும்

முதல் .edu , cmu.edu,purdue.edu,rice.edu,ecla.edu, பதிவு செய்த நாள் ஏப்ரல்,1985 ஆகும்
முதல் .gov , css.gov, பதிவு செய்த நாள் சூன்,1985 ஆகும்
முதல் .org , mitre.org, பதிவு செய்த நாள் சூலை 15,1985 ஆகும்


முதல் 100 பெயர்கள்...

SYMBOLICS.COM
BBN.COM
THINK.COM
MCC.COM
DEC.COM
NORTHROP.COM
XEROX.COM
SRI.COM
HP.COM
BELLCORE.COM
IBM.COM
SUN.COM
INTEL.COM
TI.COM
ATT.COM
GMR.COM
TEK.COM
FMC.COM
UB.COM
BELL-ATL.COM
GE.COM
GREBYN.COM
ISC.COM
NSC.COM
STARGATE.COM
BOEING.COM
ITCORP.COM
SIEMENS.COM
PYRAMID.COM
ALPHACDC.COM
BDM.COM
FLUKE.COM
INMET.COM
KESMAI.COM
MENTOR.COM
NEC.COM
RAY.COM
ROSEMOUNT.COM
VORTEX.COM
ALCOA.COM
GTE.COM
ADOBE.COM
AMD.COM
DAS.COM
DATA-IO.COM
OCTOPUS.COM
PORTAL.COM
TELTONE.COM
3COM.COM
AMDAHL.COM
CCUR.COM
CI.COM
CONVERGENT.COM
DG.COM
PEREGRINE.COM
QUAD.COM
SQ.COM
TANDY.COM
TTI.COM
UNISYS.COM
CGI.COM
CTS.COM
SPDCC.COM
APPLE.COM
NMA.COM
PRIME.COM
PHILIPS.COM
DATACUBE.COM
KAI.COM
TIC.COM
VINE.COM
NCR.COM
CISCO.COM
RDL.COM
SLB.COM
PARCPLACE.COM
UTC.COM
IDE.COM
TRW.COM
UNIPRESS.COM
DUPONT.COM
LOCKHEED.COM
ROSETTA.COM
TOAD.COM
QUICK.COM
ALLIED.COM
DSC.COM
SCO.COM
GENE.COM
KCCS.COM
SPECTRA.COM
WLK.COM
MENTAT.COM
WYSE.COM
CFG.COM
MARBLE.COM
CAYMAN.COM
ENTITY.COM
KSR.COM
NYNEXST.COM

 
March 15 1985
April 24 1985
May 24 1985
July 11 1985
September 30 1985
November 7 1985
January 9 1986
January 17 1986
March 3 1986
March 5 1986
March 19 1986
March 19 1986
March 25 1986
March 25 1986
April 25 1986
May 8 1986
May 8 1986
July 10 1986
July 10 1986
August 5 1986
August 5 1986
August 5 1986
August 5 1986
August 5 1986
August 5 1986
September 2 1986
September 18 1986
September 29 1986
October 18 1986
October 27 1986
October 27 1986
October 27 1986
October 27 1986
October 27 1986
October 27 1986
October 27 1986
October 27 1986
October 27 1986
October 27 1986
November 5 1986
November 5 1986
November 17 1986
November 17 1986
November 17 1986
November 17 1986
November 17 1986
November 17 1986
November 17 1986
December 11 1986
December 11 1986
December 11 1986
December 11 1986
December 11 1986
December 11 1986
December 11 1986
December 11 1986
December 11 1986
December 11 1986
December 11 1986
December 11 1986
January 19 1987
January 19 1987
January 19 1987
February 19 1987
March 4 1987
March 4 1987
April 4 1987
April 23 1987
April 23 1987
April 23 1987
April 23 1987
April 30 1987
May 14 1987
May 14 1987
May 20 1987
May 27 1987
May 27 1987
June 26 1987
July 9 1987
July 13 1987
July 27 1987
July 27 1987
July 28 1987
August 18 1987
August 31 1987
September 3 1987
September 3 1987
September 3 1987
September 22 1987
September 22 1987
September 22 1987
September 22 1987
September 30 1987
October 14 1987
November 2 1987
November 9 1987
November 16 1987
November 16 1987
November 24 1987
November 30 1987

29.1.10

தமிழ் இணையப் பயிலரங்கம்

தமிழ் இணையப் பயிலரங்கம், 
அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்,
சனவரி,30,2010

சிதம்பரம்,அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம் தமிழ் வளர்த்த அறிவுத் திருக்கோயிலாகும்.
அரசர் அண்ணாமலையார் இதனைத் தொடங்கிவைக்க வாழையடி வாழையென இதனை அரசர் குடும்பத்தினர் வளர்த்து வருகின்றனர்.
தமிழ் உணர்வு மிக்க மாணவர்களை உருவாக்கிய இந்த நிறுவனத்தின் தமிழியல் துறை சார்பில் தமிழ் இணையப் பயிலரங்கம் நடத்துவதற்குரிய வாய்ப்புகளைத் தமிழியல் துறைத்தலைவரும், புகழ்பெற்ற பேராசிரியருமாகிய முனைவர் பழ.முத்து வீரப்பன் அவர்கள் உருவாக்கினார்.
அவர்களின் திட்டமிடலுக்கு ஏற்ப  எதிர்வரும்  சனவரி30, காரி (சனிக்) கிழமையன்று காலை 10 மணி முதல் மாலை 4.30 மணி வரை பயிலரங்கம் நடைபெறுகிறது.
அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத்தின் மாண்பமை துணைவேந்தர் டாக்டர் ம.இராமநாதன் அவர்கள் பயிலரங்கத்தினைத் தொடங்கி வைத்து வாழ்த்துரைக்க உள்ளார். பேராசிரியர் பா.பழனியப்பன்(முதன்மையர்,பொறியியல்புலம்,அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்),பேராசிரியர் வ.செயதேவன்,(சிறப்புநிலைப் பேராசிரியர்,தமிழ் இலக்கியத்துறை,சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்) ஆகியோர் வாழ்த்துரைக்க உள்ளனர்.
முனைவர் மு.இளங்கோவன்(பாரதிதாசன் அரசினர் மகளிர் கல்லூரி,புதுச்சேரி),தமிழ்நிலவன்(கணிப்பொறி வல்லுநர், பெங்களூர்)விசயகுமார்(ஆசிரியர்,சங்கமம் லைவ்,நாமக்கல்),செல்வமுரளி(ஆசிரியர்,தமிழ் வணிகம், சேலம் )கடலாய்வு வல்லுநர் ஒரிசா பாலு ஆகியோர் மாணவர்கள், ஆய்வாளர்களுக்குத் தமிழ் இணையப் பயிற்சி அளிக்க உள்ளனர். பல்கலைக் கழகம் ஒன்று தாமே முன்வந்து தமிழ் இணையத்தில் பயிற்சி வழங்குவது தமிழ் இணைய வரலாற்றில்  இதுவே முதல் முயற்சியாகும்.

5.1.10

"புதிய தலைமுறை “ இதழில் தமிழுக்கான கூகுள் IME பற்றிய கட்டுரை

இந்த வார (1/1/10) "புதிய தலைமுறை “ இதழில் தமிழுக்கான  கூகுள்  IME பற்றிய எமது கட்டுரை வெளிவந்துள்ளது.
அதனை வாங்கிப் படிக்கவும்.

 http://thamizhthottam.blogspot.com/2009/12/blog-post.html


ஆசிரியர் மாலன் அவர்களுக்கும் மற்றும் இதழ் குழுவினருக்கும் எமது  நன்றி

வணிகமொழியானது தமிழ்!

தமிழ் இணையதளங்களும் இனி காசு பார்க்கலாம். ஃபேஸ்புக்கில் எழுதுவதால் என்ன பெருசா பார்த்திருக்க போகிறீர்கள், லைக்குகளைத் தவிர.. மீண்டும் வலை...