24.9.09

கூகிள் அஞ்சல் சேவையில் மீண்டும் ஒரு பிழை !!

கூகிள் நிறுவனம் வழங்கும் ஜிமெயில் சேவையால் பெரிதும் பயன்பெற்று வரும் இணைய உலகத்தினர், கடந்த சில மணி (24/09/09 இரவு 8 மணியிலிருந்து..... ) நேரங்களாக ஒரு பிழையை/குறையை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

அதாவது, தொடர்புகள் அனைத்தும் காண கிடைக்காத நிலையில் ஜிமெயில் இருக்கிறது.
இதனால், தானாக முகவரிகளை நிரப்பிக்கொள்ளும் வசதி, அரட்டை வசதி போன்றவை தற்காலிகமாக நிறுத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது.


Contacts temporarily unavailable

Your contact list is temporarily unavailable, which may result in a few issues:

  • Auto-complete may not work
  • The contact manager may not load
  • Chat may not work
We're working to fix the problem, and in the meantime, you should be able to continue to read and send mail as normal. Thank you for your patience.


குறிப்பு: இரவு 10 மணி வாக்கில் அரட்டையை தவிர மீதி சரியாகிவிட்டது..

No comments:

வணிகமொழியானது தமிழ்!

தமிழ் இணையதளங்களும் இனி காசு பார்க்கலாம். ஃபேஸ்புக்கில் எழுதுவதால் என்ன பெருசா பார்த்திருக்க போகிறீர்கள், லைக்குகளைத் தவிர.. மீண்டும் வலை...