கூகிள் தேடுப்பொறியின் சில மணிநேர குழப்பங்கள்

கூகிள் தேடுப்பொறியின் சில மணிநேர குழப்பங்கள்........
அதுகுறித்த தகவல்..
செய்தி 1
செய்தி 2
செய்தி 3
செய்தி 4
செய்தி 5


ஆனால் சில மணிநேரத்தில் அச்சிக்கல் தீர்க்கப்பட்டது.....!!!
Post a Comment

Popular posts from this blog

தமிழ்99 விசைப்பலகை

தமிழ்ப் பண்பாட்டுப் பாதுகாப்பு - முனைவர் இரா. திருமுருகன்

ஓரின சேர்க்கை-ன்னு சொல்றாங்களே...