2.1.09

செம்மொழி நிறுவன வலைதளம்

செம்மொழி மய்ய இணையதளம் காலாவதியாகி ஒருமாதமாகிறது என்கிற செய்திகளுடன் இன்று காலைவரை இருந்தது.
இச்செய்தி துறை சார்ந்தவர்களுக்கு போய் சேர்ந்ததோ என்னவோ !!!! மாலையில் இருந்து இயல்பாக தெரிகிறது.
நம் ஏக்கமெல்லாம் தமிழ் வளர்ச்சியின் பேரால் குளறுபடிகள் ஏதும் நிகழ்ந்துவிடக்கூடாது என்பதுவே.


தமிழ் வளர்ச்சியே! தமிழின வளர்ச்சி!!!

இன்று அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் இருக்கும் நாம் , அவ்வளர்ச்சியின்பால் மொழி, இனக்காப்பை வலுப்படுத்த வேண்டும். அனைத்தும் அறிந்த சமூகமாக தமிழினம் அமைய வேண்டும்.
வடக்கே(வட இந்தியா) இருப்பவர்களுக்கு அவர்தம் மொழிப்பற்றுதான் ஓங்கியிருக்கும். நம் மொழி குறித்த வளர்ச்சியில் நாம் தான் குரல் கொடுக்க வேண்டும்.

இணையதளம் இன்று புதுப்பித்ததற்கான சான்று............


Domain ID:D109140909-LROR
Domain Name:CIIL-CLASSICALTAMIL.ORG


Created On:02-Dec-2005 05:50:25 UTC
Last Updated On:02-Jan-2009 10:26:32 UTC
Expiration Date:02-Dec-2009 05:50:25 UTC
Sponsoring Registrar:Directi Internet Solutions Pvt. Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com (R27-LROR)


Status:OK
Status:AUTORENEWPERIOD
Registrant ID:DI_363766
Registrant Name:The Director
Registrant Organization:CENTRAL INSTITUTE OF INDIAN LANGUAGES
Registrant Street1:Department of Secondary and Higher Education


Registrant Street2:Ministry of Human Resource Development
Registrant Street3:Government of India Manasaganotri Hunsur Road
Registrant City:Mysore
Registrant State/Province:Karnataka
Registrant Postal Code:570006


Registrant Country:IN
Registrant Phone:+91.8212515820
Registrant Phone Ext.:
Registrant FAX:+91.8212515032
Registrant FAX Ext.:
Registrant Email:udaya@ciil.stpmy.soft.net


Admin ID:DI_363766
Admin Name:The Director
Admin Organization:CENTRAL INSTITUTE OF INDIAN LANGUAGES
Admin Street1:Department of Secondary and Higher Education
Admin Street2:Ministry of Human Resource Development


Admin Street3:Government of India Manasaganotri Hunsur Road
Admin City:Mysore
Admin State/Province:Karnataka
Admin Postal Code:570006
Admin Country:IN
Admin Phone:+91.8212515820
Admin Phone Ext.:

Admin FAX:+91.8212515032

Admin FAX Ext.:
Admin Email:udaya@ciil.stpmy.soft.net
Tech ID:DI_363766
Tech Name:The Director
Tech Organization:CENTRAL INSTITUTE OF INDIAN LANGUAGES


Tech Street1:Department of Secondary and Higher Education
Tech Street2:Ministry of Human Resource Development
Tech Street3:Government of India Manasaganotri Hunsur Road
Tech City:Mysore
Tech State/Province:Karnataka


Tech Postal Code:570006
Tech Country:IN
Tech Phone:+91.8212515820
Tech Phone Ext.:
Tech FAX:+91.8212515032
Tech FAX Ext.:
Tech Email:udaya@ciil.stpmy.soft.net


Name Server:WORLDITLAB.MERCURY.ORDERBOX-DNS.COM
Name Server:WORLDITLAB.VENUS.ORDERBOX-DNS.COM

Name Server:WORLDITLAB.EARTH.ORDERBOX-DNS.COM

Name Server:WORLDITLAB.MARS.ORDERBOX-DNS.COM

No comments:

வணிகமொழியானது தமிழ்!

தமிழ் இணையதளங்களும் இனி காசு பார்க்கலாம். ஃபேஸ்புக்கில் எழுதுவதால் என்ன பெருசா பார்த்திருக்க போகிறீர்கள், லைக்குகளைத் தவிர.. மீண்டும் வலை...