18.7.08

தமிழ் குறித்த சில கேள்விகள்.......................

தமிழிற்கினிய நண்பர்களுக்கு அன்பு வணக்கம்.

தங்களிடம் தமிழ் மொழிக் குறித்த சில வினாக்கள் ...................

கணியத்தமிழ் மென்பொருள் நிறுவனத்தலைவர் திரு சி.கபிலன் அவர்களிடமிருந்து......

1. ஒரு சொல் தமிழ்ச் சொல்லா அல்லது பிற மொழிச் சொல்லா என்று தீர்மானிப்பது எப்படி?

2. ஒரு சொல் தமிழிலும்,வடமொழியிலும் வழுங்குமாயின் அது தமிழிலிருந்து வடமொழிக்குச் சென்றதா, வடமொழியிலிருந்து தமிழுக்கு வந்ததா எனத் தீர்மானிப்பது எப்படி?

3. 'நட்டம்' எனும் சொல் 'நடனம்' எனும் பொருளில் தமிழில் உள்ளது.இதை 'நஷ்டம்' எனும் சொற்பொருளில் பயன்படுத்துவது தவறு என்கிறார்கள். இது போல் தமிழில் வழங்கும் ஒரு சொல்லின் மேல் புதிய பொருளை ஏற்றி வழங்குவது தவறா..?

4. இலக்கண நெறிகளை காலந்தோறும் மாறுபட்டு வருவது இயல்பு. படைப்பாளரே மொழி வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்கு ஆற்றுகின்றனர்.அவ்வாறு இருக்கையில் இலக்கணம் என்ற பெயரில் புதியன தோன்றுவதையும் தமிழ் மொழி விரிவடைவதையும் எவ்வளவு தூரம் மறுப்பது தகும்...?

5.புறச்சந்தி எனும் ஒற்று அவசியமா? அவசியம் எனில் , எங்கே போட வேண்டும் , எங்கே போடக்கூடாது, எங்கே விரும்பினால் போடலாம் என்பதை வரையறுக்கும் ஓர் இலக்கணத்தை வெளியிட வேண்டும்?

6.கிரந்த எழுத்துகள் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாகத் தமிழில் பயின்று வருகின்றன.ஆயினும் அது தமிழின் தன்மையை சிதைத்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக ஊருக்குவெளியே உள்ள சேரியில் வைப்பதுப்போல் தமிழ் இலக்கணத்தில் சேர்க்காது வைக்கப்பட்டுள்ளது . இந்த மரபு தொடர்வதால் ஏற்படக்கூடிய பெருந்தீங்கு என்ன?

7.கலைச்சொற்களைத் தேடுவதில் காலத்தைக் கழிக்காமல் ஏதோ ஒரு தமிழ்ச் சொல்லைப்பயன்படுத்தி அறிவியல் கருத்துகளைத் தமிழ் நெஞ்சில் விதைத்தால், காலப்போக்கில் உரிய கலைச்சொற்களைத் தமது சிந்தனையின் போக்கிற்கும் தேவைக்கும் ஏற்ப தமிழர்கள் தாமே உருவாக்கிக் கொள்ளமாட்டார்களா..? கலைச்சொல் என்ற பெயரில் ஆங்கில மொழிச்சொற்களுக்கு இணைச்சொல் தேடுகிறார்களே..., இது தமிழ் மொழியை ஆங்கிலம் போலாக்கி அதன் தனித்தன்மையை அழித்துவிடாதா..?

8. ஒரு மொழிக்கு இலக்கணம் செய்வது எப்படி என்பது பற்றி தமிழறிஞர்கள் கருத்தினை வெளிப்படுத்துவது, ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்கண விதிகளை வலியுறுத்துவதை விட ஆரோக்கியமானதாக இருக்கும் அல்லவா..?


முன்னைப்பழம் பொருட்டு முன்னைப்பழம் பொருள்
பின்னைப் புதுமைக்குப் பேர்த்தும் அப்பெற்றியனே...
எனச் சிவத்தைப்போல் தமிழும் இருமுனைச் சிறப்புகளிலும் ஓங்கி இருக்க வேண்டுமென்றே இந்த வினாக்களை எழுப்புகிறேன். தயவு செய்து விரிவான பதிலை அளிக்கவும்.

என்றும் மறவா அன்புடன் , சி.கபிலன்.
கணியத்தமிழ்
வழிநிலை - வெ.யுவராஜ்

1 comment:

Krishnamachary Rangasamy தமிழ்த்தேனீ said...

திரு கபிலன் அவர்களே ஏதோ என் சிற்றறிவுக்கு எட்டிய வரையில்
உங்கள் கேள்விகளுக்கு பதில் எழுதி இருக்கிறேன்
1. ஒரு சொல் தமிழ்ச் சொல்லா அல்லது பிற மொழிச் சொல்லா என்று தீர்மானிப்பது எப்படி?

பதில்;- முதலில் தமிழில் உள்ள அனைத்துச் சொற்களையும் கசடறக் கற்க வேண்டும்
தமிழ்ச் சொற்களின் பொருள் சொல்லும் சொற்களில் இருப்பதை விட
சொல்லும் பாவனையில் பொருள் மாரு படும்

2. ஒரு சொல் தமிழிலும்,வடமொழியிலும் வழுங்குமாயின் அது தமிழிலிருந்து
வடமொழிக்குச் சென்றதா, வடமொழியிலிருந்து தமிழுக்கு வந்ததா
எனத் தீர்மானிப்பது எப்படி?
பதில்;- அதைத் துல்லியமாக அறிய முதலில் தமிழின் தொன்மை,
வட மொழியின் தொன்மை,ஆகியவைகளை ஆராய்ந்து
முதலில் தோன்றிய மொழி எது, என்பவைகளை ஆராய்ந்து
பின்னர் முடிவு செய்ய வேண்டும்


3. 'நட்டம்' எனும் சொல் 'நடனம்' எனும் பொருளில் தமிழில் உள்ளது.
இதை 'நஷ்டம்' எனும் சொற்பொருளில் பயன்படுத்துவது தவறு என்கிறார்கள்.
இது போல் தமிழில் வழங்கும் ஒரு சொல்லின் மேல் புதிய பொருளை ஏற்றி வழங்குவது தவறா..?

பதில்;- மானார்அர வுடையானிர வுடையான்பகல் நட்டம்
ஊனார்தரு முயிரானுயர் விசையான்விளை பொருள்கள்
தானாகிய தலைவன்னென நினைவாரவ ரிடமாம்
மேனாடிய விண்ணோர்தொழும் விரிநீர்விய லூரே
பொருள்: தலைமையான அரவை அணிந்தவனும்,
தலை யோட்டில் இரத்தல் தொழில் புரிகின்றவனும்,
பகலில் நட்டம் ஆடுபவனும், ஊனிடை உயிராய் விளங்குபவனும்,
உயரிய வீரம் உடையவனும், அனைத்து விளை பொருள்களாய் நிற்கும்
தலைவன் என நினைத்தற்குரியவனுமாகிய சிவபிரானது இடம்,
புண்ணியப் பயனால் மேல் உலகை நாடிய விண்ணவர்களால்
தொழப் பெறும் நீர் வளம் சான்ற வியலூராகும்.
என்று பொருள் சொல்லுகிறது திருமுறை,
ஆகவே நாம் உபயோகிக்கும் இடத்தைப் பொறுத்து,தமிழ்ச்சொற்கள்
பொருள் மாறுகின்றன,4. இலக்கண நெறிகளை காலந்தோறும் மாறுபட்டு வருவது இயல்பு.

படைப்பாளரே மொழி வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்கு ஆற்றுகின்றனர்.
அவ்வாறு இருக்கையில் இலக்கணம் என்ற பெயரில் புதியன
தோன்றுவதையும் தமிழ் மொழி விரிவடைவதையும் எவ்வளவு தூரம் மறுப்பது தகும்...?

பதில்;- அசை, தளை,தொடை,யாப்பு,போன்ற இலக்கணங்களை அடைப்படையாக வைத்து
ஏற்பட்ட மொழி தமிழ், அடிப்படை வலுவாக இருக்கும் போது
கட்டிடத்தில் தேவையான மாருதல்களை செய்து அழகாக்குவதில் தவறில்லை
ஆனால் அடிப்படை மாறாமலிருத்தல் அவசியம்
தமிழ் மொழி விரிவாக்கம் அடிப்படையை அசைக்காமல், இருத்தல் நலம்
5.புறச்சந்தி எனும் ஒற்று அவசியமா? அவசியம் எனில் ,
எங்கே போட வேண்டும் , எங்கே போடக்கூடாது, எங்கே விரும்பினால்
போடலாம் என்பதை வரையறுக்கும் ஓர் இலக்கணத்தை வெளியிட வேண்டும்?
பதில்;- உண்மைதான் ,புறச்சந்தி போடும் இடத்தை ஒட்டியே பொருள் மாற்றம் நிகழ்கிறது
ஆகவே ,அப்படிப்பட்ட இலக்கணத்தை வரையறுப்பது நலம்

6.கிரந்த எழுத்துகள் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாகத் தமிழில் பயின்று வருகின்றன.
ஆயினும் அது தமிழின் தன்மையை சிதைத்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக
ஊருக்குவெளியே உள்ள சேரியில் வைப்பதுப்போல் தமிழ் இலக்கணத்தில்
சேர்க்காது வைக்கப்பட்டுள்ளது . இந்த மரபு தொடர்வதால் ஏற்படக்கூடிய பெருந்தீங்கு என்ன?

பதில்;- க்ரந்த எழுத்துக்கள்நடைமுறை வாழ்வில் இயல்பாக உபயோகிக்கப்படும்
தமிழ்ச் சொற்களில் கலந்து வழக்கில் இருக்கிறது, இவைகளை இலக்கணத்தில் சேர்ப்பதால்
தமிழின் அடிப்படை மாறிவிடும் அபாயம் இருக்கிறது,
ஆனால் இந்த மரபு தொடர்வதால்காலப்போக்கில் வரும் தலைமுறைகளுக்கு
சரியான தமிழ்ச்சொற்கள் எவை என்று புறியாமல் போகக்கூடும் அபாயம் இருக்கிறது

7.கலைச்சொற்களைத் தேடுவதில் காலத்தைக் கழிக்காமல் ஏதோ ஒரு
தமிழ்ச் சொல்லைப்பயன்படுத்தி அறிவியல் கருத்துகளைத் தமிழ் நெஞ்சில்
விதைத்தால், காலப்போக்கில் உரிய கலைச்சொற்களைத் தமது சிந்தனையின்
போக்கிற்கும் தேவைக்கும் ஏற்ப தமிழர்கள் தாமே உருவாக்கிக் கொள்ளமாட்டார்களா..?
கலைச்சொல் என்ற பெயரில் ஆங்கில மொழிச்சொற்களுக்கு இணைச்சொல் தேடுகிறார்களே...
, இது தமிழ் மொழியை ஆங்கிலம் போலாக்கி அதன் தனித்தன்மையை அழித்துவிடாதா..?

பதில்;-கலைச் சொற்களை தேடுவதில் கவன்ம் செலுத்துவது தவறல்ல
ஏனெனில் மூத்த தமிழறிந்த வல்லுனர்களாலேயே அதக் கண்டு பிடிக்க
முடியாதநிலையில் வருங்காலத்தில் தாமே உருவாக்கும்சொற்களால் தமிழ் சிதைந்துவிடும்
அபாயம் இருக்கிறதல்லவா,
ஆங்கில மொழிச் சொற்களுக்கு இணையான சொற்களை இணைப்பதாலும் தமிழின்
தனித்தன்மை அழியும் நிலயையும் யோசிக்க வேண்டியுள்ளது
ஆனால் ஒரு கடைக்கு சென்று சைக்கிள் வேண்டுமென்றால் கொடுப்பார்
துவிச்சக்கர வண்டி வேண்டுமென்றால் அவருக்கு புறியுமா..?

8. ஒரு மொழிக்கு இலக்கணம் செய்வது எப்படி என்பது பற்றி தமிழறிஞர்கள்
கருத்தினை வெளிப்படுத்துவது, ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்கண விதிகளை
வலியுறுத்துவதை விட ஆரோக்கியமானதாக இருக்கும் அல்லவா..?

பதில்;-தமிழ் மொழியின் இலக்கணங்களை வகுத்த ஆன்றோர்கள், வகுத்து வைத்த இலக்கண விதிகளை
மாற்றி ஒரு புது இலக்கணம் செய்வதற்கு மீண்டும் நாம் அவரைப் போன்ற சான்றோர்களை நாடி அவர்கள் மூலமாக மொழிக்கு இலக்கணம்
புதியதாக வகுக்கலாம் தவறில்லை

முன்னைப்பழம் பொருட்டு முன்னைப்பழம் பொருள்
பின்னைப் புதுமைக்குப் பேர்த்தும் அப்பெற்றியனே...
எனச் சிவத்தைப்போல் தமிழும் இருமுனைச் சிறப்புகளிலும்
ஓங்கி இருக்க வேண்டுமென்றே இந்த வினாக்களை எழுப்புகிறேன்.
தயவு செய்து விரிவான பதிலை அளிக்கவும்.

முன்னைத் தமிழ் என்னும் அன்னைத் தமிழுக்கு
அவதூறு என்றும் விளையாதிருக்கவே இப்பதிலை நான் எழுதினேன்
பிழை பொறுக்க,,,,

அன்புடன்
தமிழ்த்தேனீ
rkc1947@gmail.com

வணிகமொழியானது தமிழ்!

தமிழ் இணையதளங்களும் இனி காசு பார்க்கலாம். ஃபேஸ்புக்கில் எழுதுவதால் என்ன பெருசா பார்த்திருக்க போகிறீர்கள், லைக்குகளைத் தவிர.. மீண்டும் வலை...