5.7.08

அறிவியல்தமிழ்

திருவள்ளுவராண்டு 2038,தை 2ம் நாள்(சுறவம் 2) செவ்வாய் அன்று, தமிழ் மொழியில் அறிவியல் படைப்புகளை ஊக்குவிக்கவும்,அறிவியல் நூல்கள் படைக்கவும், படிக்கவும்,அறிவியல் மக்களுக்கானது, மக்களுடைய மொழியில் அறிவியல் இருக்கவேண்டியதான முன் வரையறைகளோடு, ஆர்வலர்களோடு இணைந்து , வந்தவாசியில் 'அறிவியல்தமிழ் மன்றம்' தொடங்கப்பட்டது.ஆனால் நடைமுறை சிக்கல்கள் காரணமாக இயக்க முடியாமல் போன இம்மன்றம்,இணையத்தில் மீண்டும் மலர்கிறது....
காணவும்..........

அறிவியல்தமிழ்


தமிழ்த்தோட்டம் இதற்கான பணியில் முழுவதுமாக இறங்கியுள்ளது.


இணைவோம் தமிழர்களாய்!!! இயற்றுவோம் தமிழால்!!!

உங்கள் மேலான கருத்துகளை வேண்டுகிறோம்.

No comments:

வணிகமொழியானது தமிழ்!

தமிழ் இணையதளங்களும் இனி காசு பார்க்கலாம். ஃபேஸ்புக்கில் எழுதுவதால் என்ன பெருசா பார்த்திருக்க போகிறீர்கள், லைக்குகளைத் தவிர.. மீண்டும் வலை...